amou
05 مرداد 1401 - 20:47

مشکلات واحد های اقتصادی در سطح ملی باید رفع شود

شیراز- رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: بخش اعظمی از مشکلات واحدهای اقتصادی استانی نیست و در جبهه ملی باید مشکلات برطرف شود به گزارش خبرنگار مهر، جمال رازقی عصر چهارشنبه در همایش صنعت و معدن بیان کرد: باید از عنایت های مدیران ارشد فارس باید تشکر کرد که توانسته اند مشکلات واحدهای اقتصادی فارس را برطرف کنند. خبرنگار مهرهایاندوی ادامه داد: بخش قابل توجه‌ای مشکلات اقتصادی استان مربوط به مشکلاتی است در سطح ملی رویداده و استان کمترین مشکل را برای واحدهای اقتصادی فارس ایجاد کرده است. رویدادهرازقی ادامه داد: تبعات ارز ۴٢٠٠ تومانی بیشتر از تبعات ایجاد ارز ۴٢٠٠ تومانی است و لازم است مدیران ارشد کشور نگاه ویژه ای در حل مشکلات موجود داشته باشند این در حالی است که اقتصاد ایران دارای مشکلات متعددی بوده و بر اساس آمارهای احصا شده عدم استفاده از جوانان در مشاغل مختلف موجب شده تا فضای اقتصادی کشور با مشکلات متعددی مواجه شود. ایاحصااین مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: ضریب نا برابری در جامعه رشد پیدا کرده و این مشکلات موجب شده تا چرخه اقتصادی با کندی در حرکت باشد لازم به ذکر است که سیاست مداران با عدم آگاهی از مشکلاتی که در جامعه وجود دارد اقدام به برنامه ریزی کرده و بنگاه‌های اقتصادی نیز از این تصمیمات بی اثر نبوده اند. ناریزیاندوی افزود: امید است مدیران ارشد کشور بعد از گذشت ١٠ سال توجه ویژه ای به فعالیت اقتصادی داشته باشند و بدانند که این بخش اقتصادی کشور عامل رونق اقتصاد بوده و باید با همکاری این بخش زمینه تصویب قوانین مربوط به اقتصادی را پیش برد. ای
منبع: مهر
شناسه خبر: 478089